Hvem er vi?

GadeCaféen er et gadeplansarbejde for misbrugere og hjemløse, og vi er en del af Teen Challenge i Danmark. 
Vi er en selvejende institution med bestyrelse og daglig leder.

Hvad sker der i GadeCaféen? 
I GadeCaféen er der brød, kaffe og te, der er omsorg og varme, der er tid til at lytte. 
Der er nogle gange foredrag, hvor præster eller tidligere misbrugere fortæller om deres liv. 
Hver aften holder vi en lille gudstjeneste/andagt, hvor vi synger sange og fortæller noget om vores tro på Jesus Kristus. 

Behandlingen i Teen Challenge bygger på et kristent livs- og menneskesyn; det vil sige et helhedssyn på mennesket med fokus på såvel krop, sind og ånd.
Det enkelte menneskes værdi er central i behandlingen. Respekt og omsorg bliver dermed nøgleord i behandlingen og hverdagen. 

Der bliver også snakket meget tro og bedt en bøn for hverdagens problemer eller sygdom.
I Danmark er Teen Challenge organiseret med en landsdækkende paraplyorganisation – TC-Danmark samt 3 selvstændige tilbud: Gadeplansarbejder: GadeCaféen, Århus
TC Tåstrup
Primærbehandling: Betesda, Kibæk